Executive Search

Sökprocess

Vi söker tills vi finner de absolut bästa – Det är inte svårt att hitta kandidater som på CV:n motsvarar den profil man söker. Utmaningen ligger i att finna de personer som absolut bäst kan bidra till en specifik organisations utveckling och framgång – och inte bara kända och självklara namn.

Vår sökprocess präglas av systematik, kreativitet, engagemang – men också av hårt arbete och uthållighet. För att lyckas måste vi enträget och effektivt söka igenom hela marknaden efter de bäst lämpade personerna. Kanske finns kandidaten i en helt annan bransch? Kanske utomlands? Kanske är kandidaten oväntat junior – eller senior? Vår omfattande databas och vårt söksystem är ett stöd i arbetet men förmågan och ambitionen att söka igenom alla relevanta sektorer och nivåer är det viktiga och det som är utmärkande för vårt arbetssätt.

Genom att arbeta i team kan vi sprida våra kontaktytor och få en plattform där vi utbyter idéer och hittar nya vinklingar i sökarbetet. Bredden och djupet i sökandet gör att vi kan identifiera ett stort antal kandidater, så många att vi kan vara kritiska i granskningen av dem.