Executive Search

Personbedömning

Noggrann utvärdering av kompetens, förmåga och personlighet – Vår övertygelse är att vara mycket noggrann, även om personen skulle vara känd både av oss och vår uppdragsgivare. Vårt tillvägagångssätt bygger på god affärsförståelse, lång erfarenhet, beteendevetenskaplig kompetens och en gedigen metodik. Ytterst handlar det om att göra en tillförlitlig prognos om individers framtida prestationer och att därigenom vikta risker mot möjligheter.

Vi genomför strukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse för kandidatens personlighet och egenskaper. Slutkandidaterna går igenom ett urval av personlighets- och färdighetstester anpassade till den profil vi söker och kundens önskemål. Vi kompletterar bilden av kandidaten med en grundlig referenstagning samt ett omfattande kontrollprogram.