Executive Search

Executive Check

Vi erbjuder kvalificerade bakgrundskontroller av personer inför en rekrytering, ett förvärv eller vid etablering av nya affärskontakter. Executive Check förenar kunskapen om personbedömning med en omfattande bakgrundskontroll. Vi genomför en faktabaserad kontroll av individens nuvarande och tidigare ekonomiska förhållanden, bolagsengagemang och utbildning. Vi granskar även individens exponering i media samt utreder om individen är, eller har varit inblandad i juridiska ärenden.

Vårt omfattande nätverk i Sverige och internationellt ger oss därtill möjligheten att genomföra omfattande referenstagningar, såväl öppna som dolda.