Executive Search

Analys

Varje uppdrag är unikt – Samtliga uppdrag inleds med en noggrann analys av vad som är nödvändigt för att skapa framgång hos företaget eller organisationen. I samarbete med kunden identifierar vi de personer som bör ge sin syn på verksamheten och det aktuella uppdraget. Under sekretess genomför vi strukturerade intervjuer för att få svar på avgörande frågeställningar. Vi sammanfattar våra intryck och ger vår rekommendation av hur kravprofilen bör se ut och hur uppdraget skall utformas utifrån rådande situation.

När vi tillsammans med vår kund har en gemensam bild av uppdraget arbetar vi fokuserat med att hitta den absolut bäst lämpade kandidaten. Vi värnar om högsta kvalitet och noggrannhet i varje steg av vår process för att maximera sannolikheten att hitta rätt. Att rekrytera rätt person till rätt position ger stora ekonomiska och mänskliga värden.