Executive Search

Executive Search

Vårt största tjänstekoncept, Executive Search (chefsrekrytering), syftar till att hjälpa våra uppdragsgivare att identifiera, utvärdera och rekrytera synnerligen väl lämpade personer till nyckelbefattningar, oftast på styrelse-, koncernlednings- eller bolagsledningsnivå.

Att rekrytera rätt person till en viss position är likställt med oerhörd framgång för ett helt företag. Samtidigt kan ett felaktigt beslut ge ödesdigra konsekvenser både för organisationen och verksamheten under lång tid. För att lyckas väl i dessa beslut kan vi stödja våra kunder genom vår långa erfarenhet, gedigna metodik, noggrannhet och uthållighet. Vår ambition är att alltid överträffa våra kunders förväntningar.