Året var 1985

Året var 1985

När vår grundare Michaël Berglund lämnade läkaryrket på 1980-talet gjorde han det i frustration över ett bristfälligt ledarskap. Han hade på nära håll sett hur undermålig ledning fick förödande följder. På sjukhusen kan svagt ledarskap bokstavligen bli en fråga om liv eller död. Men också i näringslivet får ledares agerande i sin yrkesroll stora och många ringar på vattnet.

En god ledare genererar trygga och mer engagerade medarbetare som upplever sina yrken mer meningsfulla. Deras arbetsglädje kommer att spridas till människor de möter i sin vardag. Logiken är enkel.

Just vissheten om att vårt arbete har ett högre syfte – att faktiskt göra världen lite bättre – är det som driver oss på Michaël Berglund att varje dag och i varje uppdrag göra vårt bästa för att hitta den bästa möjliga lösningen. Oavsett om det handlar om små lokala företag eller multinationella jättar.

Vi ser ett stort socialt ansvar i uppdraget att identifiera, tillsätta och utbilda personer som hamnar på ledarpositioner med avgörande betydelse både för sina uppdragsgivare och sina medarbetarna. När det blir rätt så blir det rätt för så många.

Den insikten är anledningen till att Michaël Berglund sedan 1985 utvecklats till att bli en ledande aktör inom chefsrekrytering, företagsledning och styrelseutveckling.

Aktuellt