Ledarskapsprogram

Vi har en stark tro på att god självinsikt är en väsentlig tillgång för en ledare. Att lära sig hantera sin egen personlighet och dra nytta av dess tillgångar är viktigt för att lyckas som ledare.

Det är din personlighet och de utmaningar den medför i din vardag som ledare som står i centrum under programmet. Låt oss hjälpa dig att identifiera dina triggers så att du står stadigare när det blåser.

Läs mer

Mentorskap

Programmet vänder sig till dig i ledande befattning som vill utvecklas genom mentorskap och utvidga sitt professionella nätverk.

Vi räknar inte med att du ska veta vem som kan bli din förebild men vi försöker att förstå vem du är och vilka frågeställningar som är mest aktuella för dig, för att kunna identifiera någon som kanske blir din förebild.

Läs mer

Styrelseutvärdering

Styrelsearbetet är en dynamisk process, därför erbjuder vi en utvärderingsform som fångar upp de komplexa utmaningar som styrelsen kontinuerligt ställs inför.

Genom ett skräddarsytt upplägg och personliga intervjuer ger vi dig kunskap och inspiration för att utveckla styrelsens arbete. Vår styrka ligger i mångårig erfarenhet av intervjuer och personbedömningar.

Läs mer

Utbildningar för styrelse och ledning

Inspirationswebinarier juni 2020

Tillsammans med några av landets mest meriterade och tongivande personer inom styrelsearbete och styrelseutveckling välkomnar vi dig till fyra kostnadsfria webinarier för styrelseordförande. Du är varmt välkommen att anmäla dig till samtliga tillfällen eller välja det som passar dig bäst!

Anmälan till webinarier