Utbildning

Professionellt styrelsearbete

Kursen Professionellt styrelsearbete genomförs av vårt dotterbolag Michaël Berglund Board Value och vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot eller som aspirerar till att bli styrelseledamot i ett aktiebolag. Kursen vänder sig även till dig som är ägare och ledning i ägarledda företag, ledningsgrupper, forskare med kommersialisering i sikte och företagets ”unga talanger” kan ha stort utbyte av att gå kursen.

Kursen var utan konkurrens den bästa jag någonsin gått” /Arne Weinz, ordförande GoExcellent Group och författare till ”Den snabbaste vägen”

Ur kursinnehållet för Professionellt styrelsearbete:

  • Bolagsorgan, strategier, affärsplan, budget, tillväxt, fusioner
  • Ekonomiska begrepp, styrelsens arbete och sammansättning
  • VD:s roll, VD-rekrytering, VD-utvärdering, risk management, riskkapital
  • Lagar, regelverk, etik, Corporate Social Responsibility
  • Ägardirektiv, bolagsvärden, börsnotering, styrelseutvärdering, koden för bolagsstyrning
  • Provskrivning, avslutning, diplomering

Bland tidigare gästföreläsare: Kerstin Hessius, Ramsay Brufer, Birgitta Stymne Göransson, Sven Hagströmer m fl

Kursledare: Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala Universitet, Peter Malmqvist, en av landets mest erfarna, oberoende finansanalytiker samt Marie-Louise Kjellström, affärsområdeschef Michaël Berglund Board Value och rutinerad styrelseledamot.

Läs mer om våra kurser på Michaël Berglund Board Value, www.mbbv.se