Utbildning

Professionellt styrelsearbete

Kursen Professionellt styrelsearbete vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot eller som aspirerar till att bli styrelseledamot i ett aktiebolag. Kursen vänder sig även till dig som är ägare och ledning i ägarledda företag, ledningsgrupper, forskare med kommersialisering i sikte och företagets ”unga talanger” kan ha stort utbyte av att gå kursen.

Kursen var utan konkurrens den bästa jag någonsin gått” /Arne Weinz, ordförande GoExcellent Group och författare till ”Den snabbaste vägen

Ur kursinnehållet:

  • Bolagsorgan, bolagsstyrning, bolagsstämma, företag i kris
  • Lagar, regelverk, koden för bolagsstyrning
  • Ekonomiska begrepp, finansiella rapporter, intern uppföljning
  • Företagsanalys, företagsvärdering
  • VD-rekrytering, VD-utvärdering
  • Ägardirektiv, styrelseutvärdering
  • Styrelsearbete i praktiken, strategiarbete
  • Provskrivning och diplomering

Kursledarna varvar teori, praktik och inspirerande gästföreläsare som delar sina erfarenheter.

Kursledare: Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala Universitet, Peter Malmqvist, en av landets mest erfarna, oberoende finansanalytiker samtMarie-Louise Kjellström, affärsområdeschef Michaël Berglund Board Value och rutinerad styrelseledamot.

Bland tidigare gästföreläsare: Kerstin Hessius, Sven Hagströmer, Paula Hammerskog, Per Grankvist, Ramsay Brufer, Meg Tivéus mfl.

Läs mer.