Utbildning

Ordförandekurs

Vi erbjuder en kurs specialinriktad till dig som är styrelseordförande, eller som står i begrepp att ta på dig ett ordförandeuppdrag i ett aktiebolag. Under några intensiva dagar varvar vi teori och praktik, fakta och inspiration. Du får träffa kurskollegor som står inför samma frågeställningar som du och du får en möjlighet att stämma av dina funderingar och utmaningar med våra mycket erfarna kursledare och gästföreläsare.

Utbildningen bedrivs i en liten grupp med max 10 deltagare som alla har god erfarenhet av styrelsearbete och i många fall även i rollen som styrelseordförande. Genom att begränsa antalet deltagare har vi möjlighet att verkligen ge samtliga kursdeltagare det utrymme de önskar avseende frågeställningar och erfarenhetsutbyte såväl sinsemellan som med kursledaren Katarina Bonde och våra gästföreläsare som tidigare varit bl.a. Erik Strand, Ingrid Bonde, Arne Karlsson, Karin Forseke m fl.

Denna utbildning har sedan några år tillbaka drivits framgångsrikt i Michaël Berglund Board Values regi i centrala Stockholm och har varit mycket uppskattad. För att delta i denna kurs är det viktigt att du har väsentliga erfarenheter av styrelsearbete.

Ur programmet:

 • Ordförande – ledare men inte chef
 • Bolagets roll i samhället
 • Styrelsens organisation och arbetsplanering
 • Ordförande och Ägarna
 • Strategi
 • Ordförande och VD
 • Kommunikation och bolagsrapporter
 • Ordförande och revisionen
 • M&A, Försäljning och förvärv
 • Hållbart företagande
 • Digitalisering – har styrelsen med det att göra?

Kursledare: Katarina Bonde, som har lång erfarenhet av styrelsearbete.

Läs mer.