Utbildning

Ledarskapsutbildning

Sedan 2011 bedriver vi ett samarbete med Lindström & Göthberg. Martin Lindström och Johan Göthberg, träffades för många år sedan och utvecklade tillsammans en gemensam insikt om behovet av något som inte fanns. Nämligen ett nytt sätt att som företagsledare eller medlem i en ledningsgrupp utvecklas inom exakt de områden man själv och verksamheten bäst behöver, precis när det behövs. Därför startade de Lindström & Göthberg.

Ett långvariga intresse för både människor och affärer har gett dem ett stort nätverk inom näringsliv, offentlig verksamhet och akademi – både i Sverige och internationellt. Med hjälp av detta nätverk skapas skräddarsydda möten och andra aktiviteter för våra uppdragsgivare. Olikheterna i deras respektive erfarenheter från tidigare roller och verksamheter lägger grunden för kreativitet och för att våra uppdrag ska ge resultat. För mer information om Lindström & Göthberg, se www.lindstromgothberg.se

 


Framgångsrika ledare skapar en bättre värld – om att göra rätt val av rätt skäl.

Att göra rätt val av rätt skäl. Att känna att man drar nytta av hela sin kapacitet – och samtidigt får energi. Att se nyttan av det man gör – på ett högre plan än tidigare.

Vi vänder oss till dig och ytterligare några få utvalda ledare. Vi vet att ni har lyckats med stora saker- inte minst i arbetslivet. Vi tror att ni har det gemensamt att ni vill mer, att ni vill komma längre. Det som skiljer er åt är bland annat era erfarenheter på vägen hit, och synen på vad ”att komma längre” egentligen kan innebära.

Du är inbjuden att delta i ett sammanhang som skiljer sig från andra. Ett utvecklingsinitiativ som helt och hållet utgår från dina och de andra deltagarnas behov och utmaningar. Vi skapar ett forum för de mest väsentliga frågorna där det finns gott om utrymme för dina och andras erfarenheter och tankar. Målet är att du både som människa och i din professionella roll ska ha stor, och ibland avgörande, nytta av varje möte. Programmet som helhet innefattar också alla de möjligheter som ett starkt nätverk utanför dina vanliga kretsar innebär, under programmets gång och efteråt.

Ditt deltagande kräver engagemang och mod. I utbyte blir du utmanad. Du får ett forum som präglas av hög kompetens, tillit och öppenhet. Du får tillgång till exklusivt inbjudna gäster som ger sin kvalificerade syn på en viktig fråga. Du får unika möjligheter till nya insikter, både kopplat till dina aktuella affärsfrågor och till frågor som har med dig själv som person att göra.

Allt för att du ska kunna göra rätt val av rätt skäl.

Så här går det till

  • Sammansättningen av deltagare, totalt 10- 12 personer, är avgörande för att programmet ska ge mesta möjliga utbyte. Varje deltagare har därför fått en personlig inbjudan.
  • Efter anmälan kallas du till ett individuellt möte. Dina utmaningar och vad du vill ha ut av ditt deltagande står i fokus.
  • Första omgång, två dagar internat.
  • Omgång 2-5, med ca 4 veckors mellanrum. Lunch till lunch.
  • Resa med ledarskapstema. 4 dagar.
  • Avslutning med fokus på fortsatt utveckling, lunch till lunch.

Programmet pågår under ca 7 månader.

Vi hoppas få se dig som deltagare. Kontakta gärna Ina Lundahl, 0704-933466, ina.lundahl@michaelberglund.se

Initiativet har utvecklats och genomförs som ett samarbete mellan Michaël Berglund AB och Lindström & Göthberg.