Utbildning

Övriga kurser


Professionellt vd-arbete

Vi erbjuder nu en tredagars utbildning för dig som arbetar som vd. Vi välkomnar både dig som har ditt första vd-uppdrag eller är nytillträdd, men också dig som är mer erfaren som vd.

Kurslängd: 3 dagar.

Läs mer här

M&A Företagsöverlåtelse, förvärv och samgående

Som styrelseledamot, VD eller CFO är det stor sannolikhet att du kommer arbeta med förvärv, företagsöverlåtelser eller samgåenden – det vi brukar kalla M&A. Dessa tenderar att bli alltmer komplexa. Även om företaget har rådgivning från extern expertis finns det all anledning för ledningen och styrelsen att själva besitta kunskaper om processens innehåll, legala aspekter, värderingsprinciper och redovisningsproblem.

Kurslängd: 1 dag

Läs mer här

Utbildning för Styrelsesekreterare

En heldagskurs med fokus på lagar och regelverk, bolagsorgan och bolagsstyrning, protokoll och protokollförarens roll. Kursledare: Carl Svernlöv. Kurslängd: 1 dag.

Läs mer här

Digitalisering – Styrelsens möjligheter och utmaningar

Digitalisering påverkar bolagets alla delar. Styrelsen måste förstå de dramatiska förändringar som sker i kölvattnet av digitaliseringen. Hur påverkas branschen och vad innebär det för bolaget? Under en hel dag ger vi tillsammans med DigJourney utrymme för att öka och fördjupa kunskaperna inom digitaliseringen för styrelsen.
Kurslängd: 1 dag.

Läs mer här