Utbildning

Påbyggnadskurser


Professionellt vd-arbete

Vi erbjuder nu en tredagars utbildning för dig som arbetar som vd. Vi välkomnar både dig som har ditt första vd-uppdrag eller är nytillträdd, men också dig som är mer erfaren som vd.

Kurslängd: 3 dagar.

Läs mer här:

Nyhet! Styrelsen och M&A

Som styrelseledamot är det stor sannolikhet att du kommer arbeta med förvärv, företagsöverlåtelser eller samgåenden – det vi brukar kalla M&A. Dessa tenderar att bli alltmer komplexa. Även om styrelsen har rådgivning från extern expertis finns det all anledning för styrelsens ledamöter att själva besitta kunskaper om processens innehåll, legala aspekter, värderingsprinciper och redovisningsproblem.

Kurslängd: 1 dag

Läs mer här:

Utbildning för Styrelsesekreterare

En heldagskurs med fokus på lagar och regelverk, bolagsorgan och bolagsstyrning, protokoll och protokollförarens roll. Kursledare: Carl Svernlöv. Kurslängd: 1 dag.

Läs mer här: