Utbildning

Övriga kurser


Professionell Företagsledning

Den här utbildningen är för dig i en företagsledande position som vill ta tillvara på möjligheten att fördjupa eller förnya dina kunskaper samtidigt som du ges möjlighet att reflektera över rollen i ett strukturerat sammanhang.

Kurslängd: 3 dagar.

Läs mer här

 

M&A Företagsöverlåtelse, förvärv och samgående

Som styrelseledamot, VD eller CFO är det stor sannolikhet att du kommer arbeta med förvärv, företagsöverlåtelser eller samgåenden – det vi brukar kalla M&A. Dessa tenderar att bli alltmer komplexa. Även om företaget har rådgivning från extern expertis finns det all anledning för ledningen och styrelsen att själva besitta kunskaper om processens innehåll, legala aspekter, värderingsprinciper och redovisningsproblem.

Kurslängd: 1 dag

Läs mer här

Stiftelser – Effektivt styrelsearbete

Vi har skräddarsytt en utbildning för ledamöter i stiftelser – en utbildning som ger en heltäckande bild av vad som krävs av en styrelseledamot i en stiftelse och dess ansvar, hur arbetet i styrelsen bör utformas och de juridiska aspekter som måste beaktas.

Kurslängd: 1 dag

Lär mer här

 

Utbildning för Styrelsesekreterare

En heldagskurs med fokus på lagar och regelverk, bolagsorgan och bolagsstyrning, protokoll och protokollförarens roll. Kursledare: Carl Svernlöv.

Kurslängd: 1 dag.

Läs mer här

 

NY KURS! Ekonomi för dig i företagsledningen

Den här utbildningen vänder sig till dig som sitter i en ledningsgrupp och inte är ekonom. Programmet hjälper dig att bli mer komfortabel när ekonomiska resonemang förs i ledningsgruppen. Du får verktyg som kan göra din röst hörd och dina argument rättvisa.

Kurslängd: 1+1 dag

Läs mer här