Utbildning

Övriga kurser


Trender & Spaningar – September (datum ej fastställt)

En heldag med aktuella ämnen för ledning och styrelse

Att arbeta i en ledningsposition eller i en styrelse kräver mycket omvärldsbevakning. Ibland är det svårt att hinna med att uppdatera sina kunskaper och få inspiration utifrån. Vi har därför tagit fram en heldag med aktuella ämnen med några av landets mest kunniga föreläsare – vi kallar det Trender & Spaningar.

Läs mer här.

Professionellt vd-arbete

Vi erbjuder nu en tredagars utbildning för dig som arbetar som vd. Vi välkomnar både dig som har ditt första vd-uppdrag eller är nytillträdd, men också dig som är mer erfaren som vd.

Kurslängd: 3 dagar.

Läs mer här

M&A Företagsöverlåtelse, förvärv och samgående

Som styrelseledamot, VD eller CFO är det stor sannolikhet att du kommer arbeta med förvärv, företagsöverlåtelser eller samgåenden – det vi brukar kalla M&A. Dessa tenderar att bli alltmer komplexa. Även om företaget har rådgivning från extern expertis finns det all anledning för ledningen och styrelsen att själva besitta kunskaper om processens innehåll, legala aspekter, värderingsprinciper och redovisningsproblem.

Kurslängd: 1 dag

Läs mer här

Utbildning för Styrelsesekreterare

En heldagskurs med fokus på lagar och regelverk, bolagsorgan och bolagsstyrning, protokoll och protokollförarens roll. Kursledare: Carl Svernlöv. Kurslängd: 1 dag.

Läs mer här