Board & Executive Academy

Genom att ledning och styrelse är rätt sammansatt, har rätt kunskap, är strategiskt inriktad och förstår affären stärks företagets konkurrenskraft och tillväxtpotential. Vi har utbildningarna som lyfter både dig själv och verksamheten. Samtidigt blir du medlem i vårt unika styrelsenätverk Michaël Berglund Board Network.

Våra utbildningar bygger på en väl avvägd blandning fakta och praktikfall, inspirerande gästföreläsare och givande diskussioner. Du möter kollegor som står inför samma frågeställningar som du själv och får möjlighet att stämma av dina funderingar med erfarna kursledare och gästföreläsare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Covid-19 och anpassar oss löpande utifrån händelseutveckling. Våra kurser kommer genomföras enligt rådande direktiv och vi har minskat max antal deltagare på de kurser vi väljer att genomföra fysiskt.

Digitalt kursmaterial

Kursmaterial till dig som går en av våra utbildningar.

Inloggningsuppgifter finner du längst bak i din kurspärm.

Kursmaterial