Utbildning för styrelse och ledning

Våra utbildningar bygger på en väl avvägd blandning fakta och praktikfall, inspirerande gästföreläsare och givande diskussioner. Du möter kollegor som står inför samma frågeställningar som du själv och får möjlighet att stämma av dina funderingar med erfarna kursledare och gästföreläsare.

Digitalt kursmaterial

Kursmaterial till dig som går en av våra utbildningar.

Inloggningsuppgifter finner du längst bak i din kurspärm.

Kursmaterial