Utbildning för styrelse och ledning

Genom att ledning och styrelse är rätt sammansatt, har rätt kunskap, är strategiskt inriktad och förstår affären stärks företagets konkurrenskraft och tillväxtpotential. Vi har utbildningarna som lyfter både dig själv och verksamheten. Samtidigt blir du medlem i vårt unika styrelsenätverk Michael Berglund Board Network.

Våra utbildningar bygger på en väl avvägd blandning fakta och praktikfall, inspirerande gästföreläsare och givande diskussioner. Du möter kollegor som står inför samma frågeställningar som du själv och får möjlighet att stämma av dina funderingar med erfarna kursledare och gästföreläsare.

Digitalt kursmaterial

Kursmaterial till dig som går en av våra utbildningar.

Vi skickar ut inloggningsuppgifter till din aktuella utbildning i samband med kursstarten.

Kursmaterial