Vår filosofi

Med vår erfarenhet och gedigna nätverk kan vi hjälpa er att skapa ett dynamiskt styrelsearbete genom att diversifiera styrelsen. Vi säkerställer att de som väljs in i styrelsen har relevanta erfarenheter, kan grunderna för styrelsearbete och är motiverade att bidra till verksamhetens lönsamhet och framgång.

Vårt arbetssätt

Vi inleder vårt arbete med att förstå er verksamhets långsiktiga mål och strategier och identifierar vilka erfarenheter och kompetenser ni behöver komplettera styrelsen med. Vi tar fram en kravprofil baserat på våra diskussioner med er samt våra egna rekommendationer. Efter ett par veckor, presenterar vi en lista för er med tänkbara profiler. De personer ni prioriterar, kontaktar vi för att efterfråga deras intresse för rollen. Därefter planerar vi in möten med er och de intresserade kandidaterna.

Aktuellt