Michaël Berglund

Skräddarsytt utifrån styrelsens behov och utmaningar

Vi har personliga erfarenheter från styrelser och ledningsgrupper och dessutom många års erfarenhet av utvärderingar i noterade, private equity, ägarledda och familjeägda bolag. Det innebär att vi kan ställa frågor som fångar upp avgörande utvecklingsmöjligheter och presentera konkreta förbättringsförslag.

Varje styrelse och därmed också varje styrelseutvärdering är unik. Genom intervjuer och uppföljningsfrågor skapar vi oss en god bild av styrelsens nuvarande arbete och förutsättningar och sätter det i relation till framtida behov och utmaningar.

Individuella intervjuer gör skillnad

I jämförelse med enkätfrågor har intervjuer flera fördelar, oavsett om de genomförs i person eller över digital plattform. Styrelseledamöterna upplever till exempel ofta den personliga dialogen som mer positiv och mindre arbetskrävande än ett skriftligt frågebatteri. Genom de personliga intervjuerna får vi inte bara en tydlig uppfattning om hur styrelsens arbete fungerar. Vi får också möjlighet att identifiera konkreta utvecklingsområden och fånga upp styrelsens egna idéer och förslag.

Svartvitt porträtt av Elvira Ekberg

Kontakta mig

Till Michaël Berglund AB vänder du dig om du vill ha en professionell partner inom chefsrekrytering, styrelsetjänster eller utveckling av individer och ledningsgrupper.

Kontakta gärna oss för att höra mer!

Skicka mail