Styrelsetjänster

Styrelseutbildning

Michaël Berglund Board Value (MBBV) erbjuder vd- och styrelseutbildningar med olika inriktning som bygger på en väl avvägd blandning fakta och praktikfall, inspirerande gästföreläsare och givande diskussioner. Du möter kollegor som står inför samma frågeställningar som du själv och får möjlighet att stämma av dina funderingar med erfarna kursledare och gästföreläsare. 

Kraven på styrelsearbetet i företagen ökar och därmed kraven på såväl ordföranden som de enskilda ledamöterna. För att utveckla företaget är det viktigt med ett professionellt och aktivt styrelsearbete. Företagets konkurrenskraft och värdetillväxtpotential ökar om styrelsen är rätt sammansatt, arbetar med rätt frågor och har effektiva arbetsformer.

Kurserna vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot eller som aspirerar till att bli styrelseledamot i aktiebolag. Även ägare och ledning i ägarledda företag, ledningsgrupper, forskare med kommersialisering i sikte och företagets ”unga talanger” kan ha stort utbyte av att gå kursen. Vi erbjuder även särskilt anpassade kurser för dig som redan är styrelseordförande eller är på väg att ta ditt första uppdrag som ordförande.

För mer information våra vd- och styrelseutbildningar, klicka här (Obs! Extern länk)