Styrelsetjänster

Styrelserekrytering

Vi har stor erfarenhet av styrelserekryteringar inom Sverige och internationellt via våra samarbetspartners inom IIC Partners Executive Search Worldwide. Vår erfarenhet omfattar bolag av olika storlek från olika branscher och med skilda ägandeformer, såväl noterade som private equity- och familjeägda. Vår kunskap grundas på egna erfarenheter av styrelsearbete kombinerat med insikter från genomförda styrelseutvärderingar. Vi är väl förtrogna med vad som krävs för att bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete; de krav på specifika kompetenser och erfarenheter som finns samt vikten av styrelsens sammansättning.