Eva Swartz Grimaldi

Ordförande

Eva Swartz Grimaldi har lång erfarenhet inom media, hon har bl.a. varit VD för Meter Film &Television, Programdirektör på TV4 och VD för bokförlaget Natur & Kultur.

Visa mer

Michaëla Berglund

VD

Michaëla är VD, kundansvarig samt senior personbedömare. Michaëla har arbetat med executive search sedan 1999 inom framförallt serviceindustrin, offentlig sektor, detaljhandel och IT/telekom.

Visa mer

Michaël Berglund

Vice ordförande

Michaël har arbetat med executive search sedan 1985, framförallt inom styrelseutvärdering och styrelserekrytering, hälso-sjukvård, läkemedel, offentlig sektor och industri.

Visa mer

Pia Claesson

Ledamot

Pia är idag vd för Barnkulturhuset i Malmö, ett företag som ska etablera ett barnkulturhus i Mobilia i Malmö i samverkan med Atrium Ljungberg AB och Malmö Stad.

Visa mer

Robin Berglund

Ledamot

Robin Berglund är utbildad Civilekonom och Systemvetare från Lunds Universitet och University of California. Han har en bakgrund som konsult på Accenture och sedan arbetat i ledande positioner på Ericsson

Visa mer

Joakim Säll

Ledamot

Joakim är kundansvarig samt senior personbedömare. Joakim har 20 års erfarenhet av att leda och utveckla företag och verksamheter.

Visa mer

Björn Larsson

Ledamot

Björn Larsson är disputerad vid Handelshögskolan i Stockholm och har en bred ledarerfarenhet från media liksom professionell service verksamhet.

Visa mer