Samarbetspartners

AllBright

AllBright arbetar för ett mer diversifierat näringsliv och har därför inlett ett samarbete med Michaël Berglund AB som har 30 års erfarenhet av rekrytering av ledande befattningar inom såväl det privata näringslivet som inom offentlig och ideell sektor. Tillsammans erbjuder vi ett affärsområde med fokus på att öka andelen kvinnor på ledande positioner samt skapa mer diversifierade styrelser.

I dagsläget består börsbolagens ledningsgrupper av 19 procent kvinnor. På styrelsenivå är andelen kvinnor marginellt högre, 25 procent. Siffror som återspeglar en tydlig överrepresentation av män på ledande befattningar. AllBright menar att en professionell och meritokratisk chefsrekrytering inte utesluter kvinnor varför de går in i ett samarbete med Michaël Berglund AB som har arbetat strukturerat och målinriktat med att ta fram både kvinnor och män i sina urvalsprocesser. Detta har genererat en historik av jämställda rekryteringar där 46 procent av uppdragen har tillfallit kvinnor och 54 procent män.

AllBright och Michaël Berglund AB tar nu ytterligare krafttag för att öka meritokratin i näringslivet genom att utöka basen av välmeriterade kvinnliga kandidater. Tillsammans erbjuder vi rekrytering till befattningar på chefs-, lednings- och styrelsenivå. Vi erbjuder även styrelseutbildning och valberedningsutbildning med fokus på mångsidighet och bredd. För mer information om AllBright, www.allbright.se

Allbright