Samarbetspartners

Sjukvårdens ledarskapsakademi

Ett initiativ för att stärka ledarskapet i sjukvården

Att få fler skickliga chefer är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. I få andra samhällssektorer är ledarskapet så komplext och utmanande – sjukvårdens ledare måste kunna hantera kraven på resultat och effektivitet och samtidigt leda den medicinska verksamheten där förmågan till prioriteringar och etiska avvägningar ständigt prövas.

Sjukvårdens ledarskapsakademi är ett initiativ av Michaël Berglund Executive Search, Boston Consulting Group och tidningen Dagens Medicin. Partner till initiativet är Capio, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Sörmland, Pfizer, Region Skåne, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.

Syftet är att på olika sätt stärka ledarskapet i svensk sjukvård och klinisk forskning.

  • Vår vision är att hälso- och sjukvården om tio år ska vara en av de samhällssektorer som anses ha bäst ledare.
  • Vi vill göra det attraktivt att bli chef i sjukvården.
  • Vi vill främja ett klimat där de som vill bli ledare får ett tydligt mandat, blir utvärderade och belönade när de lyckas.

För mer information om Sjukvårdens ledarskapsakademi, se http://www.vardensledarskapsakademi.se

Ledarskapsakademin