Michaël Berglund Search Group

Samarbetspartners

Sedan 2009 samarbetar Michaël Berglund med ett flertal andra bolag där merparten är verksamma inom Executive Search eller rekrytering på andra nivåer samt av specialistroller. Alla bolag är olika till sin storlek och inriktning, men alla med likheten att de vill förändra och utveckla searchbranschen. För oss är det viktigt att kunna ha en långsiktig relation med uppdragsgivarna och genom samarbetet kan vi hjälpa till med ett bredare tjänsteerbjudande. Fördelarna får våra kunder är alltså stora. Varje enskilt bolag är specialist inom sitt område och har en gedigen kunskap med en kompromisslös inställning till kvalitet. I vänstermenyn kan du läsa mer om våra samarbetspartners.