Allbright

Michaëla Berglund är en av initiativtagarna bakom stiftelsen Allbright och har varit ordförande sedan starten 2011. Allbright arbetar för ett mer diversifierat näringsliv genom opinionsbildning, rapporter och utbildning. Stiftelsens senaste siffror visar att börsbolagens ledningsgrupper består till 24 procent av kvinnor. På styrelsenivå är andelen kvinnor marginellt högre, 34 procent. Dessa siffror återspeglar en tydlig överrepresentation av män på ledande befattningar.

Allbright menar att en professionell och meritokratisk chefsrekrytering inte utesluter kvinnor, något som Michaël Berglund med erfarenhet av att ha arbetat strukturerat och målinriktat med att ta fram både kvinnor och män i sina urvalsprocesser skriver under på. Detta har genererat en historik av jämställda rekryteringar där 46 procent av uppdragen har tillfallit kvinnor och 54 procent män. Under gemensamt tak arbetar Allbright och Michaël Berglund AB för att säkerställa ett framgångsrikt näringsliv med stor mångfald. Tillsammans bildar Allbright och Michaël Berglund AB ett samarbete med fokus på att öka andelen kvinnor på ledande positioner samt skapa mer diversifierade styrelser.

Gå till Allbright.se

Sjukvårdens ledarskapsakademi

Ett initiativ för att stärka ledarskapet i sjukvården. Att få fler skickliga chefer är en nödvändighet för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. I få andra samhällssektorer är ledarskapet så komplext och utmanande – sjukvårdens ledare måste kunna hantera kraven på resultat och effektivitet och samtidigt leda den medicinska verksamheten där förmågan till prioriteringar och etiska avvägningar ständigt prövas.

Syftet är att på olika sätt stärka ledarskapet i svensk sjukvård och klinisk forskning.

Gå till sjukvårdensledarskapsakademi.se

Dmatch

Teknologi har en allt större påverkan på affärer, människor och samhälle, vilket skapar ett ständigt behov av Tech – Digital – ICT kompetens för att matcha affärskraven.

Dmatch är ett ungt och snabbrörligt företag inom Rekrytering & Interim, specialiserat på Tech – Digital – ICT. Dmatch kombinerar kompetens från två branscher: gedigen erfarenhet och kunskap om den globala Tech industrin, samt Rekrytering & Interim. Bolaget är en del av Michaël Berglund AB. Dmatch är aktiva i Stockholm, Öresund och Göteborg, med kontor i Stockholm och Helsingborg.

Gå till Dmatch.se

17-Nätverket

17 är en intresseorganisation som jobbar för att främja kvinnors entreprenörskap och företagande med visionen att lika många kvinnor som män ska äga och driva stora bolag.

17-nätverket vänder sig primärt till kvinnor som byggt större bolag, har en betydande ägarandel i företaget samt makten att påverka strategiska beslut. Det ska vara uppenbart att entreprenören bidragit till tillväxt och omsättning. Riktvärdet är att verksamheten ska omsätta minst 50 msk/år. Vi på Michaël Berglund AB är medlemsansvarig och sedan 2018 är vi också fullvärdiga medlemmar i organisationen. Vi vill vara med och inspirera kvinnor att starta och driva stora bolag.

Gå till 17nätverket.com

Tysk-Svenska Handelskammaren

I över 65 år har Tysk-Svenska Handelskammaren skapat ett omfattande nätverk av beslutsfattare från företag, politik och organisationer.

Uppdraget är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör handelskammaren genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. Sverige och Tyskland har månghundraåriga relationer och i dag är Tyskland ett av Sveriges viktigaste exportländer. Michaël Berglund AB är medlemsföretag i Tysk-Svenska Handelskammaren. Vi vill assistera tyska företag som vill etablera sig i Sverige eller utveckla sin verksamhet här och på så sätt skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Gå till handelskammaren.se