Thomas är Research Analyst på Michaël Berglund sedan 2017. Han har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning strategi från Lunds universitet samt en magister i International Marketing från Jönköping International Business School. Han har internationella erfarenheter från studier i Singapore. Thomas har tidigare främst drivit projekt inom olika servicebranscher.