Patrik är vd för Michaël Berglund Leadership Acceleration som är specialiserat på ledarskapsbedömning och ledarskapsutveckling. Han har stor erfarenhet av ledarskapsrådgivning och av rekrytering till företagsledning och styrelser. Patrik har över 25 års arbetslivserfarenhet och har jobbat över nio år med chefsrekrytering, ledarskapsbedömning och organisationsutveckling, bland annat på konsultbolagen Assessio och K2 Search. Han har även arbetat som kommunikationsdirektör på Migrationsverket, pressansvarig på Säkerhetspolisen och stabschef på Svenska Institutet. Patrik har också varit verksam som nyhets- och samhällsjournalist på bl.a. Sveriges Radio, SVT och TV4. Han har ingått i företagsledning, myndighetsledning och operativ ledningsgrupp. Patrik är en mycket van användare av ett flertal arbetspsykologiska tester, bland annat Hogan Assessment Systems. Han har mångårig erfarenhet som workshopfacilitator och samtalsledare.