Martin är Associate och har arbetat med Executive Search sedan 2013. Martin har under en period även arbetat som heltidspolitiker. Han har en kandidatexamen med inriktning Finance samt en mastersexamen i Marketing från Stockholm Business School och har även studerat på Fudan School of Management i Shanghai och Erasmus School of Economics i Rotterdam. Under studietiden var Martin ordförande för en studentförening med 13 000 medlemmar.