Cecilia är affärsområdesansvarig för Assessment & Development dit våra kunder kan vända sig när de önskar en fördjupad bedömning av en kandidat, kompetenskartläggning, stöd vid internrekryteringar eller chefscoachning. Cecilia är legitimerad psykolog och har arbetat flera år i psykiatrin men även som rekryteringskonsult efter avslutade studier vid Handelshögskolan med inriktning mot organisation och ledarskap.