Om oss

Hur vi arbetar

Kompetens

Vi har medvetet rekryterat medarbetare med hög akademisk utbildning och med erfarenhet från en rad olika branscher. Över tiden har vi byggt upp en organisation av konsulter med mångårig erfarenhet av chefsrekrytering i tillägg till tidigare linje- eller konsultkarriärer. Vi har också en väl avvägd sammansättning av ålder och kön, för att möta våra kunders krav på mångfald.

Samarbete

Den samlade kompetensen i vårt företag är givetvis långt större än kunskapen hos varje enskild konsult. Vår arbetsfilosofi bygger på lagarbete och delaktighet. Genom ett metodiskt och kontinuerligt samarbete mellan våra konsulter utnyttjar vi erfarenheter från en rekrytering till nästa. Alla våra konsulter har tillgång till företagets samlade kontakter och nätverk, som vi över åren har knutit till oss lokalt och internationellt.

Team

Vår metodik innebär att våra konsulter arbetar i team med en tydlig ansvarsfördelning. Varje rekrytering har sin unika sammansättning av medarbetare. Detta är en förutsättning för ständigt nytänkande och kreativitet samt för att våga bryta ny mark i jakten på den bästa kandidaten.

Tillgänglighet

Varje uppdrag har en ansvarig konsult men alla i teamet är delaktiga och arbetar nära kunden från steg ett i rekryteringen till dess slutfas. Detta säkerställer kontinuitet i relationen med våra kunder och skapar även flexibilitet. Det gör också att den kunskap vi bygger upp om respektive kund förvaltas av flera konsulter och att alla i teamet, från en första sökning av marknaden till kandidatintervjuer och tester, har kundens situation i fokus.

Resultat

Våra belöningssystem premierar lagarbete och sätter fokus på slutresultatet, inte den individuella prestationen. Detta förhindrar suboptimering, där man kortsiktigt och via ”genvägar” löser en rekrytering.