Om oss

Etik och sekretess

God etik är grundläggande i en bransch som bygger på förtroende, både från våra uppdragsgivare och våra kandidater. Vi följer de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK), Sveriges enda förening för auktoriserade Executive Search konsulter. Målsättningen med ESKs verksamhet är att bidra till medlemmarnas utveckling i sin yrkesroll avseende etik och kompetens inom chefsrekryteringsområdet. Här är några av de viktigaste punkterna:

Sekretess

Vi förbinder oss till strikt sekretess beträffande förhållanden som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.

Kandidatintegritet

Vi delger ingen som helst information om en kandidat vare sig till kund eller till andra externa kontakter innan vi fått kandidatens medgivande.

Bemötande av kandidater

Kandidaterna skall känna sig värdigt, vänligt och professionellt bemötta. Vi lämnar inte ut testresultat eller värdeomdömen skriftligt eftersom de senare och i ett annat sammanhang skulle kunna skada kandidaten. Vårt sätt att bemöta kandidater påverkar direkt vår uppdragsgivares anseende.

Off limit

Vi avstår konsekvent från att söka efter kandidater i de företag med vilka vi har ett nära samarbete