Om oss

Branschkompetens

Inom de flesta branscher har vi en eller flera konsulter med specifik erfarenhet och insikt. Vi koncentrerar oss på de branscher vi har djup kunskap om och lång erfarenhet från såsom:

  • Konsumentvaror och detaljhandel
  • Läkemedel, hälsa och sjukvård
  • IT/Telekom och media
  • Konsulttjänster
  • Offentlig sektor
  • Bygg och fastigheter
  • Industri
  • Finansiella tjänster

Genom vår breda marknadskännedom har vi förmågan att snabbt förstå behov, affärslogik och förutsättningar hos varje enskild kund. På ledande nivåer är det viktigt att arbeta brett över flera branscher.

Vi rekryterar till befattningar på företagslednings- och styrelsenivå, samt tyngre specialistroller. Storleken på våra kundföretag och organisationer varierar från de allra största till de lite mindre. Ofta är de framgångsrika och marknadsledande.

Genom vårt delägarskap i IIC Partners Executive Search Worldwide med 45 kontor i 33 länder, har vi runt om i världen samlad erfarenhet från och kunskap om de flesta branscher.

Läs mer om IICpartners: http://iicpartners.com