Om oss

Om oss

Michaël Berglund AB har sedan 1985 utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande företag inom Executive Search, interim och styrelsetjänster. Vi månar om att arbeta i kundrelationer där båda parter investerar i ett långsiktigt och givande samarbete. Våra uppdragsgivare utgörs av ett 50-tal företag/organisationer – inte 500. Vi är kvalitets- och relationsorienterade – inte volymdrivna. Kundnyttan står helt i centrum där vårt mål är att på ett väsentligt sätt bidra till våra kunders framgång. Våra uppdragsgivare – alltifrån mindre lokala företag och organisationer till de stora multinationella – har visat oss förtroende genom en hög andel återkommande uppdrag.

Kärnan i vår kompetens är kunskapen om ledarskap. Vår rekryteringsmodell är anpassad för att identifiera nyckelpersoner, människor med avgörande betydelse för sina uppdragsgivare. Att identifiera, approchera och attrahera dessa strategiskt viktiga personer kräver ett noggrant, omdömesgillt, nyanserat och insiktsfullt tillvägagångssätt.