Står du inför en ny utmaning?

Står du inför en ny utmaning?

En ny roll, en digital transformering eller en tillväxtresa? Programmet inleds med ett samtal för att diskutera vilka utmaningar du står inför och vilka erfarenheter som är önskvärda att din mentor besitter. Ett lyckat mentorskap handlar om ett ömsesidigt utbyte, där båda parter delar med sig för att en givande relation ska kunna utvecklas. Vi lägger stor vikt vid matchningsprocessen, vilket är anledningen till detta inledande samtal.

Programmet är uppbyggt utifrån två delar; gemensamma och individuella träffar. De gemensamma träffarna belyser ledarskap utifrån olika dimensioner och syftar till att ge inspiration till de individuella mentorträffarna

Vi tror på kraften i mötet mellan människor. Det är i samtal mellan människor som inte känner varandra sedan tidigare som ny dynamik uppstår och det kan födas idéer och tankar som annars kanske inte hade uppstått.