Group Executive Mentorship Program

En kombination av individuella mentorsmöten och gruppträffar med föreläsningar/workshops om ledarskap och personlig utveckling.

Programlängd: 6 månader, 4 gruppträffar, 6 mentorsträffar
Antal deltagare: max 10 personer
Programavgift: 55 000 kr ex moms

Intresseanmälan

Individual Mentorship Program

Ett individuellt program med fokus på mentorsrelationen där du får tillgång till ett professionellt stöd som kan inspirera, utmana och stötta utifrån dina behov och önskemål.

Programlängd: 8-10 månader med 8 mentorsträffar
Programstart: Start utifrån deltagarens önskemål
Programavgift: 50 000 kr ex moms

Intresseanmälan

Customized Mentorship

Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar för företag och organisationer, som vill göra en utvecklingsresa för en grupp medarbetare utifrån specifika önskemål, behov, strategiska utmaningar och andra viktiga förutsättningar.

Intresseanmälan
Michaël Berglund

Vad har mentorskapet betytt för din personliga och professionella utveckling?

Jag såg mycket tydligare vad jag behövde göra för att ta mitt uppdrag till nästa nivå. Det var väldigt befriande att veta att min mentor förstod vad jag var i för sits och få dennes erfarenhet i tydliga actions. Jag har utvecklats väldigt mycket sedan programmet satte igång och har även fått en mer sund bild av mig själv.

- Pontus Winberg, VD GodEl AB