« Alla Nyheter

Skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt 2018

Efter ett fantastiskt spännande 2017 har vi nu säcken full av spännande utbildningar för 2018! Dessutom utvecklar vi vårt arbete med Styrelseanalys och Styrelseutvärdering – eller det vi kallar Styrelsens Hälsokontroll. Kontakta oss här, så berättar vi mer.

Vi erbjuder följande kurser i vår;

  • Professionellt Styrelsearbete – grundkurs för alla styrelseledamöter
  • Ordförandekurs – för dig med gedigen styrelseerfarenhet och uppdrag som ordförande
  • M&A – styrelsens arbete med förvärv, företagsöverlåtelse och samgående
  • Styrelsesekreterare – en hel dag för dig som är styrelsesekreterare och spindeln i nätet
  • Styrelsens digitala utmaningar och möjligheter – Hur påverkas branschen och vad innebär det för bolaget?
  • Professionellt VD-arbete – en utbildning för dig som är ny som vd eller som vill fylla på dina kunskaper

Välkommen in på mbbv.se och skapa de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt 2018.