« Alla Nyheter

Nu lanserar vi inom Michaël Berglund vårt Mentorship Program

Michaël Berglund Mentorship Program

Möjligheten till lärande och utveckling är en av de största drivkrafterna för engagemang och lojalitetsskapande och är i många fall minst lika viktigt som ledarskap, kultur och lön, vilket Michaël Berglund Mentorship Program möjliggör. Efter att ha varit verksamma inom Executive Search i över 30 år har vi utvecklat en god förståelse för människors vilja till utveckling samt förmågan att matcha rätt person till rätt uppdrag. Vi vill ge fler individer möjligheten att ta del av denna erfarenhet och kunskap. Genom kontinuerlig personlig utveckling skapas bättre förutsättningar för att lyckas i sin profession, därför fokuserar vårt Mentorship Program på att uppnå precis det – Personlig utveckling med erfarna mentorer.

Programmets utformning:

  • Grundlig personlighetsanalys med vår leg. psykolog
  • Matchning med mentor och adept
  • Programstart
  • 6 gemensamma träffar
  • 8 individuella träffar med sin mentor
  • Gemensam avslutning
  • Medlemskap i nätverket Michaël Berglund Mentorship Network

Programmet inleds med en gemensam uppstart, där deltagarna får träffa varandra, diskutera förväntningar och sätta upp mål tillsammans med sin mentor. Innehållet i programmet genomsyras av personlig utveckling, vilket kommer belysas ur olika perspektiv vid de gemensamma träffarna bl.a. genom gästföreläsare inom ledarskap och personlig utveckling.

Programstart den 27 april 2017 och pågår i 12 månader.

Det är max 10 deltagare per program och urvalet sker löpande.

Läs mer om programmet genom att klicka här

För mer information och anmälan
Kontakta Lina Sjöström, programansvarig.
lina.sjostrom@michaelberglund.se
072-553 13 99