« Alla Nyheter

Michaël Berglund AB invalda som medlem av AESC – Association of Executive Search & Leadership Consultants

Michaël Berglund AB invalda som medlem av AESC – Association of Executive Search & Leadership Consultants

Som affärsområdeschef för Executive Search säger Senior Partner Ewa Olszewski:

”AESC är en internationell ledande och oberoende branschorganisation med målet att ständigt utveckla och höja kvaliteten inom executive search. Genom att ingå medlemskap i AESC, ställer vi oss bakom de höga etiska och kvalitetsmål som organisationen arbetar för.  Medlemskapet möjliggör även att vi löpande håller oss uppdaterade på trender och branschutveckling.  Genom vårt medlemskap i AESC får vi en kvalitetsstämpel, en försäkring till dig som kund och kandidat att du kan och ska förvänta dig det allra bästa från oss: vi är erfarna konsulter som representerar en hög professionell standard och arbetar professionellt, etiskt, med integritet och kvalitet. För att bli godkänd som medlem i AESC, har vi gått igenom en rigorös urvalsprocess vilken har inkluderat besök på vårt kontor, intervjuer med våra seniora konsulter samt referenser från såväl våra kunder som från kollegor i branschen.

Som ett komplement till vårt medlemskap i IIC Partners, ser vi genom medlemskapet i AESC fram emot ett ökat internationellt utbyte, en bredare plattform och stimulerande kunskapsutveckling!”

 

Länk till webbsidan: https://www.aesc.org