« Alla Nyheter

Assessment och Development på Michaël Berglund AB

Att vara en trygg och stabil ledare som är nyfiken på sin omvärld blir allt viktigare i en tid när tekniska kvantsprång snabbt förändrar samhället. Visitkortens tid är förbi. Idag är det din kompetens och personlighet som är ditt varumärke. Individens förmåga att lära nytt snabbt, ha en tydlig etisk kompass, en stark nyfikenhet på din omvärld och en förmåga att förstå sig på hur människor fungerar är alla framgångsnycklar

Michaël Berglund Leadership Assessment och Development gör noggranna och träffsäkra personlighetsanalyser som hjälper våra kunder att förutsäga hur en person kommer lyckas i en ny roll. Våra analyser leder ofta naturligt till coaching av personen ifråga.

Inom Assessment och Development på Michaël Berglund AB arbetar legitimerade psykologer med omfattande erfarenhet av personlighetsbedömning, coaching och management audits. Genom vår kompetens – och med hjälp av en väl utarbetad metod med tester och strukturerade djupintervjuer – kan vi snabbt få en god uppfattning om en persons förmågor, personlighet och sätt att reagera under stark stress.

Vill du veta mer om vårt affärsområde Assessment & Development? 

Kontakta vår legitimerade psykolog Cecilia Tunberger.

cecilia.tunberger@michaelberglund.se 

0707-97 32 68

Vill du läsa mer om assessment som verktyg vid rekrytering hittar du en rapport från vårt nätverk IIC Partners Executive Search Worldwide här