« Alla Nyheter

Executive Mentorship Program – Fåtal platser kvar!

Den 26 oktober startar höstens omgång av Michaël Berglund Executive Mentorship Program. Ett program som vänder sig till personer som har ledarskap i sin nuvarande roll alternativt haft i tidigare roller och som ser nyttan med en förebild utanför den egna organisationen. En förebild att utbyta erfarenheter med som leder till ömsesidig utveckling.  

Programmet är uppbyggt utifrån två delar; gemensamma och individuella träffar. De gemensamma träffarna belyser ledarskap och personlig utveckling och syftar till att ge inspiration till de individuella mentorträffarna. 

  • Grundlig personlighetsanalys med vår leg. psykolog
  • Matchning med mentor och adept
  • Programstart
  • 4 gemensamma träffar
  • 8 individuella träffar med sin mentor
  • Gemensam avslutning
  • Medlemskap i nätverket Michaël Berglund Mentorship Network

För mer information och anmälan kontakta Lina Sjöström, programansvarig.

Lina.sjostrom@michaelberglund.se

072-553 13 99