« Alla Nyheter

Dags att ansöka till vårt nya ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram – start i januari 2019

För att kunna utöva ett ledarskap som bygger på en förståelse för varför du och andra beter er som ni gör krävs det självinsikt. På Michaël Berglund AB har vi en stark tro på att en god självinsikt är en väsentlig tillgång för en ledare. Att lära sig hantera sin egen personlighet och dra nytta av dess tillgångar är viktigt för att lyckas som ledare.

Programmet består av tre delar. Varje del handlar om vem du blir i olika sammanhang:

1.Hur är jag i relation till mig själv – min personlighet och vad jag behöver för att må bra och skapa en hållbar vardag för mig som ledare.

2.Hur leder och utvecklar jag mitt team – vem blir jag i grupp, vilka personlighetsdrag hos andra triggar mig och vilken roll tar jag helst.

3.Hur hanterar jag min egen chef – hur hanterar jag auktoriteter, blir jag trotsig, osjälvständig eller vad händer.

Det är din personlighet och de utmaningar den medför i din vardag som ledare som står i centrum under programmet. Låt oss hjälpa dig att identifiera dina triggers så att du står stadigare när det blåser. Parallellt med programmet erbjuds du individuell coaching av legitimerad psykolog där ni arbetar med dina specifika utmaningar.

Programinnehåll

Vi varvar teori, modeller och föreläsningar med reflektion, övningar och erfarenhetsutbyte. Genom erfarenhetsutbyte och övningar tillsammans med andra ledare kommer du få ny kunskap och nya verktyg att förstå dig själv och andra bättre.

Sammansättningen av deltagare från olika verksamheter (privat, offentlig och ideell) breddar perspektiven och skapar värdefulla nätverk.

  • Program pågår mellan januari – maj 2019
  • Plats Högberga, Lidingö
  • Samtliga måltider ingår
  • Fyra gruppträffar
  • Parallell coaching under programmet,
    fem samtal á 60 minuter

För mer information och anmälan
Kontakta Cecilia Tunberger
cecilia.tunberger@michaelberglund.se
+46 70 797 32 68