« Alla Nyheter

Nyhet: Kurs för Styrelsesekreterare 14 juni

Många gånger är styrelsens sekreterare spindeln i nätet för ett effektivt styrelsearbete. Styrelsens sekreterare får ofta ansvaret för många viktiga frågor och regelverk, och vi ser ett behov av både utbildning och stöd. Därför erbjuder vi nu en utbildning för dig som fungerar som styrelsesekreterare men inte har någon juridisk bakgrund.

Ur kursinnehållet:

 • Lagar och regelverk
 • Aktiebolagets egenskaper
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Bolagsorgan och bolagsstyrning
 • Bolagsstämma
 • Ägardirektiv
 • Bolagets ledning (Styrelse och verkställande direktör)
 • Jäv, tystnadsplikt, kompetensöverskridande
 • Revisorer och deras uppgifter
 • Protokoll och protokollförare
 • Om protokollet
 • Vem gör vad
 • Justering och godkännande
 • Några praktiska frågor, Case-studie

 

Kursdatum: 14 juni

Kursledare: Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala Universitet. Han har skrivit 12 böcker, inklusive den ledande kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning. Carl har själv mångårig erfarenhet från styrelsearbete och som styrelsesekreterare i aktiebolag.

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan, Stockholm

Kursavgift: 8 600 kr exkl moms. I priset ingår lunch, förtäring och dokumentation.

LÄS MER OCH ANMÄLAN

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna! Våra övriga kurser finner du nedan.

Marie-Louise Kjellström

Affärsområdeschef
Michaël Berglund Board Value
Tel: 0701-09 81 90
marie-louise.kjellstrom@michaelberglund.se

Lottie Sjövall

Kursansvarig styrelseutbildning
Michaël Berglund Board Value
Tel: 070-555 81 09
lottie.sjovall@michaelberglund.se