« Alla Nyheter

AllBrightrapporten 2017

För sjätte året i rad har AllBright granskat jämställdheten i börsbolagens ledningsgrupper. Även om utvecklingen går framåt så går det bekymmersamt långsamt. I år har andelen kvinnor ökat med minimala 1 procentenhet till 21 procent. Rapporten visar även att vart fjärde börsbolag är rödlistat. Och endast 6 procent av börs-vd:arna är kvinnor. Män är med andra ord fortfarande överrepresenterade på maktpositionerna i svenskt näringsliv. Fortsätter utvecklingen i samma takt blir näringslivets ledningsgrupper jämställda först år 2039. 

AllBright är en stiftelse som arbetar för fler kvinnor på ledande positioner och mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser. Michaël Berglund AB har samarbetat med AllBright sedan starten och vår VD Michaëla Blomquist är stiftelsens styrelseordförande.

AllBrightrapporten 2017 hittar du här!