Artiklar

Den fördjupade matchningsprocessen är något som särskiljer Michaël Berglund från liknande mentorskapsprogram. Under programmets 12 månader läggs fokus på dina behov, ditt ledarskap och din personliga utveckling. Adepten börjar alltid med att besvara ett personlighetstest, vilket ligger till grund för adeptens samtal med en psykolog. I samtalet med psykologen mejslas adeptens framtida mentors önskade erfarenheter och egenskaper fram, för att adepten ska känna sig trygg med att få det önskade utbytet.

– Vi lägger stor vikt vid matchningsprocessen, vilket innebär att vi alltid även har genomfört personliga möten med våra mentorer. Vi anser att ett lyckat mentorskap handlar om ett ömsesidigt utbyte, där båda parter generöst delar med sig. Vi tror på kraften i mötet mellan människor med olika bakgrund och erfarenhet, därför strävar vi efter att matcha adepter med mentorer vilkas profiler kompletterar varandra.

Läs mer om vårt mentorprogram här