Programinnehåll

Programinnehåll

Programmet består av fyra träffar som löper från torsdag lunch till fredag eftermiddag. Innan programmet startar gör du personlighetstester och får återkoppling på dessa av psykologen som sedan ska coacha dig.

Gruppträffar
Ledarskap innefattar struktur, relation och utveckling i olika utsträckning beroende på roll och vilka utmaningar man står inför. Vi kommer under gruppträffarna arbeta med verktyg som på olika sätt kan underlätta för dig inom dessa områden och hjälpa dig att svara på frågorna nedan.

Träff ett – det personliga ledarskapet
Vem är du som ledare? Litar du på dina medarbetare?
När tappar du din professionella roll och hur påverkar det din omgivning?
Roll och person i olika sammanhang

Träff två – gruppers psykologiska utveckling
I vilken fas befinner sig din grupp och vilket ledarskap kräver det?
Hur leder man i förändring?

Träff tre – kommunikation och konfliktlösning
Vad kännetecknar problemlösande kommunikation?
Hur kommunicerar du och hur kan du bidra till ett problemlösande kommunikationsklimat?
Hur skapar man en feedbackkultur?
Hur hanterar du konflikter?

Träff fyra – hållbart ledarskap och konflikthantering
Hur hållbar är du som ledare?
Vad innebär ledarskap anpassat efter hur vår hjärna fungerar?

Cecilia Tunberger

Cecilia är partner och affärsområdesansvarig för Assessment & Development.

Till henne vänder sig våra kunder när de vill göra en assessment på en intern eller extern kandidat eller utvärdera ledningsgruppen alternativt få hjälp med ledningsgruppsutveckling eller chefscoaching. Cecilia är civilekonom från Handelshögskolan och legitimerad psykolog.

Skicka mail