Programinnehåll

Programinnehåll

Programmet består av fyra träffar som löper från torsdag lunch till fredag eftermiddag. Innan programmet startar gör du personlighetstester och får återkoppling på dessa av psykologen som sedan ska coacha dig.

Gruppträffar
Ledarskap innefattar struktur, relation och utveckling i olika utsträckning beroende på roll och vilka utmaningar man står inför. Vi kommer under gruppträffarna arbeta med verktyg som på olika sätt kan underlätta för dig inom dessa områden och hjälpa dig att svara på frågorna nedan.

Hållbart och personligt ledarskap
Datum: 27-28 juni

 • Självledarskap – vad innebär det?
 • Hur ser ditt why ut?
 • Att leda på hjärnans villkor – de senaste rönen inom hjärnforskningen

Att bygga effektiva team
Datum: 12-13 september

 • Vad gör ett team effektivt och hur kommer man dit?
 • Teamets psykologiska utvecklingsfaser
 • Psykologisk trygghet i grupp hur skapar man det?

Kommunikation, sårbarhet och ledarskap
Datum: 7-8 november

 • Vad kännetecknar problemlösande kommunikation?
 • Våga ta scenen och kommunicera kraftfullt
 • Vad händer med dig när du blir triggad och tappar din roll?

Ledarskap under stress
Datum: 16-17 januari

 • Vad händer med dig under stress och hur påverkar det dina medarbetare?
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Hur blir man mindre stresskänslig?

Nästa programstart

Är du intresserad av vårt ledarskapsprogram?

Nästa program startar våren 2020. Kontakta Cecilia Tunberger för mer information samt för att boka in ett första förutsättningslöst möte.

Skicka mail