Programinnehåll

Gruppträffar

Ledarskap innefattar alltid relationer, struktur och utveckling. Vi kommer under gruppträffarna arbeta med verktyg som på olika sätt kan underlätta för dig inom dessa områden och hjälpa dig att hitta svaren på frågorna nedan. Programmet består av fyra träffar som löper från torsdag lunch till fredag eftermiddag. Innan programmet startar gör du personlighetstester och får återkoppling på dessa av psykologen som sedan ska coacha dig.

Hållbart ledarskap anpassat till din hjärna
Datum: 25-26 juni

  • Vad innebär självledarskap?
  • Hur fungerar din hjärna?

Skapa effektiva team
Datum: 27-28 augusti

  • Hur bygger man ett effektivt team?
  • Hur uppnår man psykologisk trygghet och tillit?
  • I vilken fas befinner sig ditt team och vilket ledarskap kräver det?

Självkännedom och kommunikation
Datum: 19-20 november

  • Att våga vara autentisk som ledare – vad innebär det?
  • Hur kommunicerar man feedback på ett effektivt sätt?

Leda i förändring
Datum: 21-22 januari

  • Hur leder man i förändring?
  • Hur hanterar man svåra samtal och konflikter?

Nästa programstart

Är du intresserad av vårt ledarskapsprogram?

Nästa program startar 25 juni 2020.
Kontakta Cecilia Tunberger för mer information samt för att boka in ett första förutsättningslöst möte.

Skicka mail