Leadership Advisory

Framgång kräver att vi fokuserar vår nyfikenhet och bygger vår kunskap. Att ständigt arbeta med vår egen utveckling för att bygga vår kompetens gör oss mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Ett professionellt styrelsearbete är avgörande för ett företags utveckling och framtid. Det gör att kraven på ledamöterna både förändras och ökar. Genom våra styrelseutbildningar ger vi dig den kunskap som krävs av såväl ledamot som ordförande. En professionell styrelse kräver också en professionell ledning. Våra utvalda utbildningar inom ekonomi, företagsledning och M&A speglar aktuella fördjupningsbehov i dagens företagsledande positioner.

Ledarskapsprogram

Vi har en stark tro på att god självinsikt är en väsentlig tillgång för en ledare. Att lära sig hantera sin egen personlighet och dra nytta av dess tillgångar är viktigt för att lyckas som ledare.

Det är din personlighet och de utmaningar den medför i din vardag som ledare som står i centrum under programmet. Låt oss hjälpa dig att identifiera dina triggers så att du står stadigare när det blåser.

Läs mer

Styrelseutvärdering

Styrelsearbetet är en dynamisk process, därför erbjuder vi en utvärderingsform som fångar upp de komplexa utmaningar som styrelsen kontinuerligt ställs inför.

Genom ett skräddarsytt upplägg och personliga intervjuer ger vi dig kunskap och inspiration för att utveckla styrelsens arbete. Vår styrka ligger i mångårig erfarenhet av intervjuer och personbedömningar.

Läs mer