Aktuellt

Vår internationella samarbetspartner IIC Partners har publicerat en läsvärd rapport om de framtida utmaningarna med att attrahera talanger – Kriget om talanger!

”Öppenhet, mångfald och kultur för att locka och behålla en ny generation av mobila ledare” – organisationer behöver hitta nya metoder för att lyckas locka, attrahera och behålla nästa generations ledare.

Läs hela artikeln här.