Medarbetare

Vi har medvetet rekryterat medarbetare med hög akademisk utbildning och med erfarenhet från eget ledarskap från en rad olika branscher. Över tiden har vi byggt upp en organisation av konsulter med mångårig erfarenhet av chefsrekrytering i tillägg till tidigare linje- eller konsultkarriärer. Vi har också en väl avvägd sammansättning av ålder och kön för att möta våra kunders mångfald.

Våra medarbetare, deras engagemang och metoder är kärnan i vår verksamhet.

Partners

Michaëla Berglund

Senior Partner och VD

Michaëla är VD, kundansvarig samt senior personbedömare. Michaëla har arbetat med executive search sedan 1999 inom framförallt serviceindustrin, offentlig sektor, detaljhandel och IT/telekom.
Visa mer

Michaël Berglund

Grundare och Partner

Michaël har arbetat med executive search sedan 1985, framförallt inom styrelseutvärdering och styrelserekrytering, hälso-sjukvård, läkemedel, offentlig sektor och industri.
Visa mer

Ewa Olszewski

Senior Partner

Ewa är affärsområdesansvarig för Executive Search, kundansvarig samt senior personbedömare.
Visa mer

Joakim Säll

Senior Partner

Joakim är kundansvarig samt senior personbedömare. Joakim har 20 års erfarenhet av att leda och utveckla företag och verksamheter.
Visa mer

Maria Bendrik

Partner

Maria är kundansvarig, projektledare samt senior personbedömare. Maria har mångårig erfarenhet från detaljhandeln, dagligvaruhandeln samt FMCG.
Visa mer

Konsulter

Carl Grebing

CFO & Vice VD

Carl har en kandidatexamen i Business and Economics, inriktning Accounting and Management samt en masterexamen i Business and Economics...
Visa mer

Cecilia Tunberger

Leg. Psykolog

Cecilia är affärsområdesansvarig för Assessment dit våra kunder kan vända sig när de önskar en fördjupad bedömning
Visa mer

Jonas Koch

Affärsområdeschef Interim

Jonas är affärsområdesansvarig för Interim Management. Jonas har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom detaljhandeln
Visa mer

Annika Smedman

Seniorkonsult

Annika är kundansvarig, projektledare samt senior personbedömare. Annika har tidigare erfarenhet som managementkonsult
Visa mer

Truls Höyeraal

Principal Consultant

Truls är kundansvarig samt senior personbedömare. Truls har bakgrund som officer inom NATO, samt executive search, management audit, team- och ledarutveckling sedan 1998 med bas i
Visa mer

Ina Lundahl

Seniorkonsult och Kontorsansvarig

Ina har mångårig erfarenhet från Michaël Berglund Executive Search och har idag ett övergripande samordningsansvar inom företaget.
Visa mer

Per Wreding

Seniorkonsult Interim

Per är seniorkonsult inom affärsområdet Interim management
Visa mer

Sofie Bachmann

Seniorkonsult

Sofie är konsult med projektledaransvar och har arbetat med executive search sedan 2013.
Visa mer

Sandra Mellåker

Konsult

Sandra är konsult med projektledaransvar och har arbetat med executive search sedan 2014. Hon arbetar brett
Visa mer

Martin Hellströmer

Konsult

Martin är konsult och har arbetat med executive search sedan 2013. Martin har under en period även arbetat som heltidspolitiker. Han en kandidatexamen med inriktning Finance samt en mastersexamen i Marketing från Stockholm Business School
Visa mer

Anna Lindegren

Konsult

Anna är konsult med searchansvar och har arbetat med executive search sedan 2017. Anna har en kandidatexamen i Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm och har internationella erfarenheter från studier i Kanada.  
Visa mer

Oskar Lif

Konsult

Oskar är konsult och arbetar med executive search sedan hösten 2016 parallellt med studier vid Stockholms universitet där han läser en MSc i Management. Oskar har en Fil.kand. inom statsvetenskap och ekonomi från Lunds universitet.
Visa mer

Majken Tammisto

Konsult

Majken är konsult med searchansvar och har arbetat med executive search sedan 2017. Majken har en Civilekonomexamen med inriktning strategi från Lunds Universitet och har internationella erfarenheter från studier i England, Frankrike och Italien.
Visa mer

Lina Sjöström

Programansvarig Mentorship/VD-stöd

Lina är konsult och har arbetat med executive search sedan 2015 samt stöttar VD med både externa och interna projekt
Visa mer

Lottie Sjövall

Kursansvarig Board Value

Lottie är ansvarig för styrelseutbildningarna på Michaël Berglund Board Value. Lottie kommer senast från StyrelseAkademien där hon ansvarade för utbildningar och medlemsevent. 
Visa mer

Marie-Louise Kjellström

Affärsområdeschef Board Value

Marie-Louise är affärsområdeschef Michaël Berglund Board Value – det vill säga våra styrelsetjänster. Hon är en erfaren styrelseledamot och ordförande
Visa mer

Lovisa Wahlberg

Kontorsansvarig och Front office

Lovisa jobbar i Front office och har gjort det sedan i början av 2016. Hon är även kontorschef, vilket innebär att hon har ett övergripande ansvar för kontoret.
Visa mer