Medarbetare

Vi har medvetet rekryterat medarbetare med hög akademisk utbildning och med erfarenhet från eget ledarskap från en rad olika branscher. Över tiden har vi byggt upp en organisation av konsulter med mångårig erfarenhet av chefsrekrytering i tillägg till tidigare linje- eller konsultkarriärer. Vi har också en väl avvägd sammansättning av ålder och kön för att möta våra kunders mångfald.

Våra medarbetare, deras engagemang och metoder är kärnan i vår verksamhet.

Partners

Michaëla Berglund

Managing Partner

Michaëla är VD, kundansvarig samt senior personbedömare. Michaëla har arbetat med executive search sedan 1999 inom framförallt serviceindustrin, offentlig sektor, detaljhandel och IT/telekom.
Visa mer

Michaël Berglund

Founder, Senior Advisor

Michaël har arbetat med executive search sedan 1985, framförallt inom styrelseutvärdering och styrelserekrytering, hälso-sjukvård, läkemedel, offentlig sektor och industri.
Visa mer

Ewa Olszewski

Partner

Ewa är affärsområdesansvarig för Executive Search, kundansvarig samt senior personbedömare.
Visa mer

Joakim Säll

Partner

Joakim är kundansvarig samt senior personbedömare. Joakim har 20 års erfarenhet av att leda och utveckla företag och verksamheter.
Visa mer

Maria Bendrik

Partner

Maria är kundansvarig, projektledare samt senior personbedömare. Maria har mångårig erfarenhet från detaljhandeln, dagligvaruhandeln samt FMCG.
Visa mer

Jonas Koch

Partner, Head of Interim

Jonas är affärsområdesansvarig för Interim Management. Jonas har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom detaljhandeln, senast som VD för Kellogg´s Sverige.
Visa mer

Marie-Louise Kjellström

Partner, Head of Board Value

Marie-Louise är affärsområdeschef Michaël Berglund Board Value – det vill säga våra styrelsetjänster. Hon är en erfaren styrelseledamot och ordförande med uppdrag som styrelseordförande i Club Eriks AB samt ledamot i Dirac Research AB.
Visa mer

Konsulter

Carl Grebing

CFO & Vice VD

Carl har en kandidatexamen i Business and Economics, inriktning Accounting and Management samt en masterexamen i Business and Economics...
Visa mer

Cecilia Tunberger

Licensed Psychologist

Cecilia är affärsområdesansvarig för Assessment dit våra kunder kan vända sig när de önskar en fördjupad bedömning
Visa mer

Annika Smedman

Principal

Annika är kundansvarig, projektledare samt senior personbedömare. Annika har tidigare erfarenhet som managementkonsult
Visa mer

Johanna Dahlgren

Principal, Assessment & Development

Johanna är Principal på affärsområdet Assessment & Development där hon arbetar med chefscoaching, ledningsgruppsutveckling, ledarskapsutbildning samt genomför djupare personbedömningar.
Visa mer

Ina Lundahl

Principal, Head of Office

Ina har mångårig erfarenhet från Michaël Berglund Executive Search och har idag ett övergripande samordningsansvar inom företaget.
Visa mer

Per Wreding

Seniorkonsult Interim

Per är seniorkonsult inom affärsområdet Interim management
Visa mer

Sofie Bachmann

Senior Associate, Head of Associate (föräldraledig)

Sofie är Senior Associate med projektledaransvar och har arbetat med executive search sedan 2013.
Visa mer

Sandra Mellåker

Associate, Head of Associates

Sandra är Associate med projektledaransvar och har arbetat med executive search sedan 2014. Hon arbetar brett
Visa mer

Martin Hellströmer

Associate

Martin är Associate och har arbetat med executive search sedan 2013. Martin har under en period även arbetat som heltidspolitiker. Han en kandidatexamen med inriktning Finance samt en mastersexamen i Marketing från Stockholm Business School
Visa mer

Anna Lindegren

Junior Associate

Anna är Junior Associate med searchansvar och har arbetat med executive search sedan 2017. Anna har en kandidatexamen i Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm och har internationella erfarenheter från studier i Kanada.  
Visa mer

Oskar Lif

Junior Research Analyst

Oskar är Junior Research Analyst och arbetar med executive search sedan hösten 2016 parallellt med studier vid Stockholms universitet där han läser en MSc i Management. Oskar har en Fil.kand. inom statsvetenskap och ekonomi från Lunds universitet.
Visa mer

Majken Tammisto

Junior Associate

Majken är Junior Associate med searchansvar och har arbetat med executive search sedan 2017. Majken har en Civilekonomexamen med inriktning strategi från Lunds Universitet och har internationella erfarenheter från studier i England, Frankrike och Italien.
Visa mer

Lottie Sjövall

Course Coordinator

Lottie är ansvarig för styrelseutbildningarna på Michaël Berglund Board Value. Lottie kommer senast från StyrelseAkademien där hon ansvarade för utbildningar och medlemsevent. 
Visa mer

Lina Sjöström

Associate, Head of Mentorship

Lina är ansvarig för Michaël Berglund Executive Mentorship Program samt har sedan 2015 arbetat med executive search.
Visa mer

Thomas Gerdman

Research Analyst

Thomas är Junior Research Analyst på Michaël Berglund sedan 2017. Han har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning strategi från Lunds universitet samt en magister i International Marketing
Visa mer

Rebecca Uhrfeldt

Associate

Rebecca är Associate med projektledaransvar och har arbetat med executive search sedan 2017. Hon arbetar brett med uppdrag inom näringsliv, offentlig samt ideell sektor.
Visa mer

Shirin Jilert

Office Manager/Frontoffice

Shirin har jobbat hos oss i Frontoffice sedan 2017 och har även rollen som Office Manager. Hon har tidigare jobbat i detaljhandeln inom byggbranchen samt dagligvaruhandeln och kommer senast ifrån Bricmate AB där hon hade en roll som säljare.
Visa mer