Karriär

Publika rekryteringar

Mycket få av våra rekryteringar är publika, men i de fall publika rekryteringar förekommer publicerar vi dessa på denna sida.

Interimsuppdrag: Ekonomidirektör Uppsala Universitet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Universitetets viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har […]
Visa mer