Karriär

Karriär

Söker Du andra utmaningar?
De flesta av våra kandidater söker vi aktivt upp som resultat av ett aktivt och målinriktat sökande. Men det händer också att kandidater kontaktar oss först. Du är välkommen att registrera ditt CV hos oss om du har en chefs- eller specialistbakgrund på ledningsnivå. I samband med att du registrerar ditt CV hos Michaël Berglund Executive Search blir dina uppgifter registrerade i våra databaser. Att finnas med i våra databaser innebär att vi eller våra samarbetspartners kan komma att kontakta dig när vi har ett rekryteringsuppdrag som vi tror kan passa din profil, alternativt om vi tror att du kan hjälpa oss med rekommendationer.

Vi vill gärna ha en dialog med våra kandidater och du är alltid välkommen att kontakta oss precis som vi kan kontakta dig för olika frågor.

Om du blir aktivt involverad i en rekrytering gör vi allt för att du skall uppleva processen som meningsfylld, givande och seriös. Vi skyddar alltid våra kandidaters integritet och lämnar aldrig ut uppgifter utan ditt medgivande. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt samt i enlighet med PuL (Personuppgiftslagen). Om du har några frågor gällande detta förfarande är du välkommen att kontakta oss via e-post. Du kan när som helst kontakta oss om du inte längre vill finnas med i våra register.

Gå gärna med i vår grupp på LinkedIn.