IIC Partners Global Executive Search

Vi är delägare i IIC Partners Global Executive Search, en av de största organisationerna i världen inom Executive Search. IIC Partners är en internationell organisation av framstående Executive Search företag. Genom IIC Partners är vi en aktiv del av en globala organisation med 45 kontor i 33 länder. Via våra systerföretag kan vi erbjuda transnationella sökningar och uppdrag i flera länder parallellt.

Det finns ett omfattande kunskapsutbyte inom IIC Partners där vi har ett nära samarbete inom olika specialistområden och branscher. Genom vår närvaro i IIC Partners styrelse, kan vi aktivt påverka och driva branschstrategiska frågor. I många sammanhang ses Norden eller Nordeuropa som en marknad. Därför har vi inom IIC Partners ett särskilt utvecklat och tätt samarbete i de nordiska länderna samt Baltikum.

Gå till IIC.com

AESC

Association of Executive Search and Leadership Consultants, AESC, är en internationell, ledande och oberoende branschorganisation med målet att ständigt utveckla och höja kvaliteten inom Executive Search.

Genom vårt medlemskap i AESC, ställer vi oss bakom de höga etiska och kvalitetsmål som organisationen arbetar för. Medlemskapet möjliggör även att vi löpande håller oss uppdaterade på trender och branschutveckling.

Gå till aesc.com

WIL Group

Worldwide Interim Leadership Group, WIL Group, är ett globalt nätverk för interimsföretag med medlemmar från 37 länder där vi representerar Sverige. Inom WIL Group globalt har vi tillgång till ca 38.500 erfarna och beprövade interimskonsulter med vana att skapa bestående värden till kunder över hela världen.

Att hitta rätt personer som kan arbeta internationellt kan vara svårt om du inte har kunskap om den lokala marknaden, den nationella arbetslagstiftningen och kulturen. Eftersom varje medlem i WIL Group befinner sig på sin egen hemmamarknad kan vi nå interimskonsulter som förstår och verkar på den lokala marknaden. Det ger mer effektiva lösningar med högre kvalitet.

Gå till WIL Group.com