Interim

Mod, Erfarenhet och Energi – är det viktigt?

Ja, det är egenskaper som vi värderar högt hos en interimskonsult. Dessutom ska hon eller han vara senior, flexibel och resultatmedveten. Allt för att med kort varsel kunna ta taktpinnen på en ny arbetsplats och fatta rätt beslut.

Fem egenskaper som vi värderar högt

Alla människor är olika med olika styrkor och svagheter. Vissa egenskaper är särskilt viktiga för en interimskonsult:

Senioritet: Det krävs lång erfarenhet för att kunna komma till en ny arbetsplats och vara redo direkt. Interimskonsulten får vanligtvis inte en vanlig överlämning eller introduktion. Hon/han måste vara trygg med sin egen kompetens redan från första dagen.

Mod: För att kunna ta taktpinnen från dag ett krävs det dessutom mod. En interimskonsult får ingen smekmånad. Hon/han ska omedelbart visa omtanke om organisationen och samtidigt kunna fatta tuffa beslut. Det är en doer, inte en bulldozer, som ska in i organisationen.

Humor: Interimskonsulten ska kunna se saker positivt och se sig själv som en ledare som kan bidra till att lyfta organisationen.

Resultatfokuserad: Interimskonsulten ska som sagt vara en doer och ha driv. Under en kortare tid ska hon/han kunna lägga ner en stor arbetsinsats för att nå snabba resultat.

Flexibel: Att avsluta ett uppdrag och lämna över stafettpinnen kan synas enkelt, men för det krävs både flexibilitet och lyhördhet.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Jonas Koch, Affärsområdeschef Michaël Berglund Interim
070-2445200
jonas.koch@michaelberglund.se

Per Wreding, Seniorkonsult
073-368 84 65
per.wreding@michaelberglund.se